Om företaget

Hållén Arkitekter är Örebros äldsta, och förmodligen ett av Sveriges äldsta, ännu verksamma arkitektkontor. Kontoret har under sin historia bytt bolagsnamn och organisationsnummer i samband med förändringar i ägarstrukturen.

Gemensamt för samtliga bolag är att namnet Hållén alltid funnits med och att arkitektverksamheten fortgått utan avbrott.

1939

Det första kontoret, G Hållén Arkitekt AB, startades 1939 av Gunnar Hållén. Några exempel på Gunnars projekt är Ulvenheim - HSB i Askersund, Esso Motorhotell i Örebro och kontorsbyggnad för Skånska Cementgjuteriet i Örebro. Gunnar drev företaget i 39 år.

Ulvenheim - HSB

Esso Motorhotell

Skånska Cementgjuteriet

1978

1978 tog sonen Nils Hållén över kontoret, bolaget namnändrades då till Hållén Arkitektservice AB. Några exempel på Nils projekt är City Senioren på järnvägsgatan i Örebro, Arbeskos huvudkontor vid Gustavsvik i Örebro och Net City vid Örebro Unviversitet.

Nils drev företaget i 25 år, under en kortare period som delägt dotterbolag till SAC - Sparbankernas Arkitektkontor och Centralupphandling.

City Senioren

Arbesko

Net city

2003

2003 övertogs arkitektrörelsen av det idag aktiva bolaget med Nils och två medarbetare, Christer Eiseborn och Patrick Philip som delägare. Kontorets namn bestämdes då till Hållén Arkitekter AB. Förändringen i ägarstrukturen var en förberedelse för nästa "generationskifte" som skedde årsskiftet 2007/2008 då Christer och Patrick förvärvade Nils del i bolaget.Fortsättningen är inte historia - utan nutid och framtid!