Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Hållén Arkitekter skall förvalta kundernas förtroende genom att leverera och tillhandahålla tjänster och produkter med rätt kvalitet i rätt tid enligt intressenters förväntningar och krav.

Slutresultatet skall vara kundens främsta orsak till vidare fortsatt samarbete med Hållén Arkitekter.

Vi skall utföra projektering med hög servicenivå, vilket skall motsvara beställarens förväntningar för såväl utfört projekteringsarbete som slutresultatet i den färdiga byggnaden.

Vi strävar efter ständiga förbättringar i vårt arbete vad som avser god arkitektur, funktion och tekniska kvaliteter. Hållén Arkitekter skall arbeta aktivt med att kontinuerligt uppnå och förbättra företagets kvalitetsmål.

Kvalitetsarbetet skall vara en integrerad del av vårt arbetssätt.


Patrick Philip
VD Hållén Arkitekter i Örebro AB

2016-10-12