Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

Vi arbetar för närvarande med en uppdatering av vårt miljöledningssystem, inför certifiering. I samband med detta kommer vi forma en aktuell miljöpolicy.


Patrick Philip
VD Hållén Arkitekter i Örebro AB

2016-10-12