Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

Hållén Arkitekter skall genom kunskap, medvetenhet och engagemang medverka till att skydda miljön och förebygga miljöföroreningar.

Vi skall följa tillämpliga lagar och andra krav samt sträva efter att använda och föreskriva miljömärkta produkter förutsatt att de uppfyller våra och beställarnas krav på egenskaper och ekonomi.

Genom årliga revisioner följer vi upp och förbättrar miljöarbetet mot långsiktigt hållbar utveckling.


Patrick Philip
VD Hållén Arkitekter i Örebro AB

2017-10-24