Projektering

Kärnan i vår verksamhet är projektering, Vi projekterar byggnader med utgångspunkt från arkitektens skisser fram till färdig bygghandling. Vår kompetens omfattar ritningar, byggbeskrivningar, rumsbeskrivningar, administrativa föreskrifter m.m.

Vi har projekterat allt från små ombyggnader till stora nybyggen som skolor och tekniskt avancerade byggnader, t.ex. brandstation och kriminalvårdsanläggningar.